Inoklaster LT

2012 m. kovo 26 d. buvo pasirašyta Projekto Nr. S-VP2-1.4-ŪM-01-K-01-018 „Išmaniųjų technologijų klasterio tarptautinio konkurencingumo didinimas“ (Projekto kodas: VP2-1.4-ŪM-01-K-01- 018) finansavimo ir administravimo Sutartis. Projektas vykdomas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo VP2-1.4-ŪM-01-K priemonę „Inoklaster LT“. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto tikslas

Nepakankamas Išmaniųjų technologijų klasterio narių konkurencingumas skatino Projekto metu sukurti palankią terpę tam, kad būtų galima efektyviai išnaudoti klasterio narių bendradarbiavimo metu sukurtas galimybes bei padidinti jo tarptautinį konkurencingumą. Remiantis šia vizija buvo iškeltas tikslas – pasiekti, kad Išmaniųjų technologijų klasteris taptų konkurencingu kūrėju ir diegėju išmaniųjų technologijų sprendimų srityje Rytų bei Centrinės Europos regione. Įgyvendinus Projekto veiklas, tikimasi, kad bus sudarytos palankios sąlygos tolimesniam klasterio konkurencingumo didinimui, naujų narių pritraukimui bei konsoliduotų klasterio finansinių rodiklių augimui.