Seminarai

Pagal ES direktyvą 2009/72/EB iki 2012 m. rugsėjo visose Europos Sąjungos šalyse turi būti atlikta išmaniųjų matavimų sanaudų/naudos analizė. Vietovėse, kuriose pažangių skaitiklių diegimas vertinamas palankiai, ne vėliau kaip iki 2020 m. ir ne mažiau kaip 80 proc.